ΤΣΟΧΑ BLACKJACK ΠΡΑΣΙΝΟ REZ

Γεγονός σήμερα αποτελεί η διάθεση ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΑΠΗΤΑ - ΤΣΟΧΑ "REZ" ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΡΑΠΕΖΙ Blackjack σε χρώμα Πράσινο. Τοποθετήστε στο Τραπέζι σας το νέο Προϊόν μας και λύστε το πρόβλημα εμφάνιση λέρωμα και αντοχή των πανιών στα Τραπέζια σας.
42.09000.04.b.jpg