ΤΣΟΧΑ POKER KING BORDO WL

Γεγονός σήμερα αποτελεί η διάθεση ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΑΠΗΤΑ - ΤΣΟΧΑ "KING WL" ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΡΑΠΕΖΙ Live Poker Game σε χρώμα Μπορνό. Τοποθετήστε στο Τραπέζι σας το νέο Προϊόν μας KING με Πρωτοποριακό Εικαστικό και λύστε το πρόβλημα εμφάνιση λέρωμα και αντοχή των πανιών στα Τραπέζια σας.
42.09000.32.b.jpg