ΤΣΟΧΑ POKER KING GREEN

Γεγονός σήμερα αποτελεί η διάθεση ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΑΠΗΤΑ - ΤΣΟΧΑ "KING" ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΡΑΠΕΖΙ Live Poker Game σε χρώμα Πράσινο. Τοποθετήστε στο Τραπέζι σας το νέο Προϊόν μας KING με Πρωτοποριακό Εικαστικό και λύστε το πρόβλημα εμφάνιση λέρωμα και αντοχή των πανιών στα Τραπέζια σας.
42.09000.35.b.jpg