ΤΣΟΧΑ POKER QUEEN BLUE

Γεγονός σήμερα αποτελεί η διάθεση ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΑΠΗΤΑ - ΤΣΟΧΑ "QUEEN" ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΡΑΠΕΖΙ Live Poker Game σε χρώμα Μπλε. Τοποθετήστε στο Τραπέζι σας το νέο Προϊόν μας QUEEN με Πρωτοποριακό Εικαστικό και λύστε το πρόβλημα εμφάνιση λέρωμα και αντοχή των πανιών στα Τραπέζια σας.
42.09000.22.a.jpg