ΤΣΟΧΑ POKER SINEFO BORDO WL

Γεγονός σήμερα αποτελεί η διάθεση ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΑΠΗΤΑ - ΤΣΟΧΑ "SINEFO WL" ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΡΑΠΕΖΙ Live Poker Game σε χρώμα Μπορντό. Τοποθετήστε στο Τραπέζι σας το νέο Προϊόν μας SINEFO με Πρωτοποριακό Εικαστικό και λύστε το πρόβλημα εμφάνιση λέρωμα και αντοχή των πανιών στα Τραπέζια σας.
42.09000.31.b.jpg