ΤΣΟΧΑ ROULETTE RH ΜΠΛΕ REZ

Γεγονός σήμερα αποτελεί η διάθεση ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΑΠΗΤΑ - ΤΣΟΧΑ "REZ" ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΡΑΠΕΖΙ με Layout Αμερικάνικου Τύπου Roulette Right Hand σε Χρώμα Μπλε. Τοποθετήστε στο Τραπέζι σας το νέο Προϊόν μας και λύστε το πρόβλημα εμφάνιση λέρωμα και αντοχή των πανιών στα Τραπέζια σας.
42.09000.10.b.jpg