ΝΤΙΛΕΡ BUTTON TEXAS HOLDEM

Είναι τα γνωστά Μεταλλικά Αντίγραφα Παλαιών Διεθνών τα οποία χρησιμοποιούνται και ως Dealer Button στο παιχνίδι του Texas & Omaxa.Έχουν τις διαστάσεις της Μάρκας, αποτυπώνουν διάφορες παραστάσεις από Δυνατά ζεύγη η Απόλυτο φύλλο στο Texas & Omaxa.
22.29156.03.c8