ΤΑΒΛΙ - ΣΚΑΚΙ FORUM

Συνοδεύεται από πλήρες σετ πούλια και ζάρια.Παραδοσιακό μεγάλων διαστάσεων 50Χ50 Τάβλι Βιομηχανικής Ελληνικής κατασκευής με την μέθοδο της Πυρογραφίας. Διακρίνεται για την καλή κατασκευή του από Ξυλεία Σουηδικής παραγωγής.
31.89077.25.a5